Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Majmiseri


H

Bonde som fick kredit av en borgare för betalning av kronoskatterna och levererade sina produkter åt denne.