Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som fick kredit av en borgare för betalning av kronoskatterna och levererade sina produkter åt denne.

Finsk beskrivning

majamies

Talonpoika, joka sai luottoa porvarilta verojen maksuun ja vastineeksi toimitti myyntituotteensa hänelle.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Majmiseri

Andra språk

Dåtida finska majamies