Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

System med härbärgesmän som blev uppbundna av krediter som de fick av borgare.

Finsk beskrivning

majamiehyys

Järjestelmä, jossa majamiehiksi kutsutut talonpojat sitoutuivat toimittamaan tuotteensa tietylle porvarille tältä saamiaan luottoja vastaan.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Majmiseri

Andra språk

Dåtida finska majamieslaitos