Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den personliga rättsställning som i olika avseenden tillkom suverän monark, oavsett dennes titel; särskilt om monarkens okränkbarhet.

Finsk beskrivning

majesteettioikeudet

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , (majestät).