Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungens hovstat, vid hovet anställda ämbetsmän och personal under riksmarskalken, 1680–1772 under överstemarskalken, med uppgift att betjäna i monarkens rum och vid måltider samt ha vårdnad om monarkens hus och husgeråd.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen hovikunta, kuninkaallisen hovin virkakunta*

Hovissa valtakunnanmarsalkan, 1680–1772 everstimarsalkan, alaisuudessa työskennelleet virkamiehet ja henkilökunta, joiden tehtävänä oli palvella kuningasta sekä hoitaa kuninkaan kotitaloutta.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1788.

Institutet för språk och folkminnen.Kuninkaallinen hovi, http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 922 (hovstat).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 151 (hofstat).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kongl. Hofstaten