Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman på 1500-talet som övervakade vilka som gavs tillträde till monarkens rum.

Finsk beskrivning

ovenvartija, ovimies

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 46.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dööresven