Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tikka, Marko , Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917-1921 , Jyväskylä: Ajatus Kirjat 2006 .