Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Forsius, Arno , Farmakopea. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/farmakop.html


M

Farmakopé med instruktioner för läkemedel som bereddes på statens bekostnad. Dylika farmakopéer användes ofta inom fattigvården.