Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hedberg, Jonas (förf.) & Hans (red.) Ulfhjelm , Kungl. artilleriet. Karl XI:s och Karl XII:s tid , Stockholm: Militärhistoriska förlaget 1993 .


A

Benämning på sjöartilleriets egen tygmästare. Tjänsten tillkom 1650. Artilleritygmästaren skötte om ammunition och vapen inom sjöartilleriet och var underställd rikstygmästaren.