Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på sjöartilleriets egen tygmästare. Tjänsten tillkom 1650. Artilleritygmästaren skötte om ammunition och vapen inom sjöartilleriet och var underställd rikstygmästaren.

Finsk beskrivning

tykistön asemestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200.

Hedberg, Jonas (förf.) & Hans (red.) Ulfhjelm , Kungl. artilleriet. Karl XI:s och Karl XII:s tid , Stockholm: Militärhistoriska förlaget 1993 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 643.

Andra språk

Inga termer på andra språk