Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på den personal och budget som hörde till artilleriet.

Finsk beskrivning

tykistön virkakunta

tykistön menosääntö, budjetti

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 22.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 336 (stat).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/