Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär befattning i den svenska armén under 1500-talet. Fältarklimästaren ansvarade för artilleriet vid fälthären.

Finsk beskrivning

kenttäasevarikkomestari*, kenttätykistömestari*

kenttäoloista tykistöstä vastannut varikkomestari 1500-luvulla

Källor

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 , 16.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 28 (arkli).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk