Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fältartilleriet inom den svenska krigsmakten under 1500-talet.

Finsk beskrivning

kenttätykistö*

1500-luvulla käytetty nimitys

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/