Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller 1–2 , Helsingfors: 1899–1902 .


S

Personligt skriftligt (senare tryckt) intyg för sockengång då kringvandrande djäknar samlade in understöd (djäknehjälp) för sina fortsatta studier. År 1412 bestämdes att ärkestiftets skolarer enbart fick gå sockengång med rektors rekommendation och under vissa tider, vilket intygades i ett skriftligt bevis. Sockengången och beviset för det avskaffades officiellt 1780.