Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personligt skriftligt (senare tryckt) intyg för sockengång då kringvandrande djäknar samlade in understöd (djäknehjälp) för sina fortsatta studier. År 1412 bestämdes att ärkestiftets skolarer enbart fick gå sockengång med rektors rekommendation och under vissa tider, vilket intygades i ett skriftligt bevis. Sockengången och beviset för det avskaffades officiellt 1780.

Finsk beskrivning

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntiin oikeuttava lupakirje; Henkilökohtainen todistus, joka oikeutti köyhän opiskelijan kiertämään pitäjää keräämässä avustusta opintoihinsa. Pitäjänkäynti poistettiin virallisesti vuonna 1780.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 40, 162.

Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller 1–2 , Helsingfors: 1899–1902 , 58.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII: 665 (pitäjänkäynti). http://runeberg.org/tieto/