Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt intyg som bevisade att en skolelev (djäkne) hade rätt till sockengång. År 1412 bestämdes att ärkestiftets scholares enbart fick gå sockengång med rektors skriftliga rekommendation och under vissa tider. Sockengången och intyget avskaffades officiellt 1780.

Finsk beskrivning

pitäjänkäyntilupa*

pitäjänkäyntiin oikeuttava lupakirje; Kirjallinen todistus siitä, että opiskelijalla eli teinillä oli lupa kiertää pitäjiä kerjäämässä elantoaan. Järjestelmä lakkautettiin virallisesti 1780.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 40.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/