Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manlig skolelev (vid lärdomsskola), skolgosse, skolyngling, elev i skolans högre klass.

Finsk beskrivning

teini

oppikoulun oppilas, koulupoika

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 403.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

djäkne
skoldjäken