Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under tidigt 1600-tal benämning på bod som tjänade som sockenmagasin.

Finsk beskrivning

pitäjänaitta*

pitäjän viljavarastona toimineesta aitasta 1600-luvulla käytetty nimitys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 286 (bod).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1610–?