Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman i sockens tjänst med uppgift att biträda kyrkoråd, sockennämnd m.m. med till exempel kallelser, delgivningar och verkställande av beslut.

Finsk beskrivning

pitäjänvirkailija*

pitäjän eri insituutioiden alemman virkamiehen nimitys

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk