Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslut fattat av sockenstämma.

Finsk beskrivning

pitäjänkokouksen päätös

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk