Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Budkavel som medfördes vid sockenbud och innehöll brev eller skrivelse.

Finsk beskrivning

pitäjänkalkki*

sairaiden luona käydessä mukaan otettu ehtoollisastia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sockenbudsbulla
sockenbudskalk