Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av sockenstämma 1635–1865 för varje matlag fastställt dagsverke som utfördes till förmån för socknen, kyrkan eller en enskild tjänsteman, vanligen en präst. Sockendagsverkena utgick på vissa bestämda dagar.

Finsk beskrivning

pitäjäntaksvärkki*, pitäjänpäivätyö*

Pitäjän yhteisönä kirkolle suorittamat päivätyöt.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk