Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet om kreditinrättning i socken.

Finsk beskrivning

pitäjändiskontti*

pitäjän luottolaitos 1700-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid