Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Berglund, Mats , Gårdar i norr. Institutionen för historiska studier. Umeå universitet .