Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kock, G. , www.porssitieto.fi. Vuosihaaste 2010 . http://www.porssitieto.fi/kirjoitus/vuosihaaste.html


Å

I viss skriftlig form gjord offentlig stämning eller kungörelse om att man inom en viss tid måste anmäla sitt anspråk (exempelvis arvinge eller kreditor som gör anspråk på sin rätt). Änkor och arvingar till en avliden uppbördsman måste efter 1826 ansöka och vinna årsproklama för att befria dödsboet från de efterräkningar som kunde uppkomma till följd av den avlidnes bristfälliga eller felaktiga redovisning.