Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I viss skriftlig form gjord offentlig stämning eller kungörelse om att man inom en viss tid måste anmäla sitt anspråk (exempelvis arvinge eller kreditor som gör anspråk på sin rätt). Änkor och arvingar till en avliden uppbördsman måste efter 1826 ansöka och vinna årsproklama för att befria dödsboet från de efterräkningar som kunde uppkomma till följd av den avlidnes bristfälliga eller felaktiga redovisning.

Finsk beskrivning

vuosihaaste

Kirjallisessa muodossa annettu julkinen haaste esimerkiksi perijöille tai velkojille ilmoittaa vaateensa tietyn ajan sisällä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 932.

Kock, G. , www.porssitieto.fi. Vuosihaaste 2010 . http://www.porssitieto.fi/kirjoitus/vuosihaaste.html

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska vuosiproklaama, vuosihaaste

Synonymer

årsstämning