Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Laurentius Petri , Om Kyrckio Stadgar och Ceremonier 1587 .