Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tieteen termipankki : Vetenskapstermbanken i Finland : Bank of Finnish Terminolology In Arts and Sciences. Wiki-tietokanta : Wiki-databas , Tieteellisten seurain valtuuskunta : Vetenskapliga samfundens delegation m.fl. .


K

Princip enligt vilken behandlingen av ett ärende som avbrutits under en lagtima riksdag fortsätter under följande riksdag från det stadium där den avbröts, såvida nya riksdagsval inte har förrättats under tiden. Kontinuitetsprincipen berör endast riksdagarna under en och samma valperiod.