Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Boye, Fredrik , Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823 1825 .


F

Bonde tillhörande och bosatt inom en förläning eller på ett hemman från vilket räntan anslagits till lön åt till exempel ämbets- eller tjänsteman.

R

Den konstitutionella stadga som från 1626 reglerar ridderskapet och adelns sammansättning och verksamhetsformer inom ramen för ett riddarhus, under svenska tiden också vid ståndsriksdagen fram till 1809 och under autonoma tiden vid lantdagen fram till 1906. I Finland gällande riddarhusordningar utfärdades 1626, 1762 och 1918.

T

Augmentsbonde; bonde som innehar eller brukar ett hemman som förlänats en annan person.