Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Augmentsbonde; bonde som innehar eller brukar ett hemman som förlänats en annan person.

Finsk beskrivning

augmenttitilan talonpoika

(ratsutilan) aputilan talonpoika

Källor

Boye, Fredrik , Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823 1825 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 134 (augmentti).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/