Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvartering för trupper på marsch i form av framför allt husrum med bohag och mat samt värme och ljus. Endast statens och allmänna ämbetsverks hus samt prästerskapets boställen var befriade från skyldigheten, som ordnades av kronobetjäningen eller magistraten.

Finsk beskrivning

väliaikainen majoitus

Matkalla olevien joukkojen majoitus käsittäen oleskelutilat, ruokailun sekä lämmityksen ja valaistuksen. Vain valtion ja yleisten virastojen rakennuksen sekä papiston virka-asunnot olivat vapautettuja majoitusvelvollisuudesta, jonka järjestämisestä huolehtivat kruunun virkamiehet tai maistraatti.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1010 (inkvartering).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 677. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166 (inqvartering).

Andra språk

Inga termer på andra språk