Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde tillhörande och bosatt inom en förläning eller på ett hemman från vilket räntan anslagits till lön åt till exempel ämbets- eller tjänsteman.

Finsk beskrivning

läänitystalonpoika*

talonpoika, joka asui läänitetyllä tai lahjoitusmaalla tai jonka vero oli osoitettu virkamiehen palkanmaksuun

Källor

Boye, Fredrik , Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823 1825 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 126 (förläning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/