Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt gällande för förläningar, länsrätt.

Finsk beskrivning

läänitysoikeus, lääniherran oikeus

läänitettyjä tiloja koskenut oikeus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 219.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/