Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev genom vilket en förläning tilldelas någon.

Finsk beskrivning

läänityskirja*

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 126.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/