Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hornborg, Harald (red.) & Ingegerd (red.) Lundén-Cronström , Gamla Finland och Viborgs Gymnasium. Ingår i: Viborgs gymnasium 1805-1842 : biografisk matkrikel (s. 9-30) 1961 .


G

I Ryssland från och med 1802/1804 föreståndare för gymnasiet i guvernementsstad och samtidigt chef för skolväsendet i guvernementet. Gymnasiedirektorerna (rangklass 7) var underställda universitetens undervisningskretsar. De lokala skolinspektorerna lydde under respektive gymnasiedirektor. Gymnasiet i Viborg i Gamla Finland leddes från och med 1804 av en gymnasiedirektor, men guvernementsskoldirektorstjänsten var inte förenad med denna tjänst. Gymnasiedirektorn i Viborg, som synbarligen kallades rektor, lydde under guvernementsskoldirektorn i guvernementet.