Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sarasti-Wilenius, Raija , De peregrinatione – Näkökulmia ulkomaan matkailuun Suomen latinankielisissä lähteissä 1600-luvulla. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu 1/1998 . http://www.tieteessatapahtuu.fi/981/sarasti.html