Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Härö, Erkki , Suomen vuoritoimi ja metalliruukit. Historical mining and metallurgy in Finland. Antskogin ruukki: Suomen vuoritoimi ja metalliruukit , Mako-ryhmä 1997–2005 . http://www.antskog.fi/ruukit.pdf


I

Tjänsteman vid Industristyrelsen, vilken under överintendenten ansvarade för det förvaltningsområde som tidigare skötts av Bergsstyrelsen.