Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Cavallin, Christian , Swensk-Latinsk Ordbok , Stockholm: F. & G. Beijers förlag 1875–1876 . http://runeberg.org/swelatin/


F

Som sker utan förfall, obehindrat, under svenska tiden huvudsakligen en motsats till laga förfall, det vill säga frånvaro med laglig orsak eller giltigt skäl. Termen användes särskilt om uteblivande från domstol eller obligatoriskt möte såsom sockenstämma, domkapitel, kollegium eller annan styrande myndighet. Den användes också om att utan giltig orsak lämna något ogjort som borde ha gjorts inom viss utsatt tid (fatalietid).