Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Halila, Aimo (et al.) , Suomen rakennushallinto 1811-1961 , Helsinki: Rakennushallitus 1967 .


I

Ämbetsverk, grundat 1811, som verkade under senatens kansliexpedition. Intendentskontorets uppgift var att under ledning av intendenten över allmänna byggnaderna övervaka planeringen av de allmänna och kyrkliga byggnaderna. Intendentskontoret övervakade också uppförandet och reparationerna av statliga byggnader. År 1865 ändrades namnet till Överstyrelsen för allmänna byggnader.