Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ålands författningssamling , Mariehamn: Ålands landskapsstyrelse 1923 .


Å

Officiellt redigerad periodisk samlingsskrift för publicering av lagar och förordningar som gäller Åland, ibland också vissa beslut och tillkännagivanden. Samlingen utges i bokform vart fjärde år och innehåller de mest väsentliga författningarna.