Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Förvaltningschema över senaten. Se Ståhlberg 1913: 85 .