Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Backhaus, Helmut & James Cavallie & Lars (utg.) Wickström , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 3: Kommittéarkiv , 3 , Stockholm: Riksarkivet 1993 .


K

Under svenska tiden om extraordinarie domstol, tillsatt för särskilt angivet rättsmål eller om statlig kommission under något kollegium, i dömande funktion. Kommissorialrätter förekom särskilt under senare hälften av 1600-talet och på 1700-talet. Termen användes också om den särskilda (förvaltnings)rätt som utövades av dylik domstol.