Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Pohls, Maritta , Suvuista virkoihin. Postilaitoksen virkakunta 1864-1899. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 15. Helsinki 1994 1996 .