Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Abrahamsson, Petter (red., utg. medarb.) , Swerikes rijkes lands-lag, som af rijksens råd blef öfwersedd och förbättrat: och af k. Christofer, Swerikes, Danmarks, Norikes, Wendes och Götha konung, palatz-grefwe widh Reen, och hertigh af Beijeren, årom efter C. b. 1442. stadfäst etc , Stockholm: 1726 .


B

Statsmedel som från 1690 och under autonoma tiden hade inbesparats på grund av (huvudsakligen) obesatta tjänster (vakansbesparing).