Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Flintberg, Jacob Albrecht , Lagfarenhetsbibliotek I–III 1799 .


L

Till statlig lantmätare utgående arvode eller ersättning för privata och offentliga lantmäteriförrättningar 1766–1924. Arvodet uppbärs sedan 1924 av Lantmäteristyrelsen, medan lantmätaren uppbär månadslön ur statskassan. Arvodet utgick enligt fastställd taxa, förutom husrum och ved, skjutslega och kostpenningar.