Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning , Helsingfors: Församlingsförbundets förlag/Fontana Media Ab 1970 .


E

Grundades 24.1.1940 för att skapa en enhetlig organisation för behandlingen av de stupade i vinterkriget. Underställda armékårerna. Under fortsättningskriget ansvarade KEK för att de kvarlevor av stupade finska soldater som påträffades i Karelen skickades till hemkommunerna. Cheferna för KEK skulle ha prästutbildning. Den sista KEK lades ner 30.11.1944.