Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Judiska församlingen i Helsingfors, utställningen Fenno-Judaica. Tsaarin sotilaat, http://fennojudaica.jchelsinki.fi/fi_his_tsarssoldiers.html


K

Skola som förberedde militärtjänstgöring i Ryssland. Eleverna i kantonistskolan var ofta soldatsöner eller judar. En liten del av dem som gick ut kantonistskolan fortsatte med underofficersutbildning.