Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Vitikainen, Arvo , Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta (diss.) , A 32 2003 .


P

Kommitté tillsatt av senaten 1884 för att utreda och föreslå principerna för en totalreform av lantmäterilagstiftningen, inklusive att snabba upp storskiftet, åtgärda lantmätarbristen och effektivera förrättningarna. Kommittén gav sitt betänkande 1886, och det utmynnade i en ny förordning om lantmäteriväsendet 1887 och lantmäteriförvaltningen 1916.