Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté tillsatt av senaten 1884 för att utreda och föreslå principerna för en totalreform av lantmäterilagstiftningen, inklusive att snabba upp storskiftet, åtgärda lantmätarbristen och effektivera förrättningarna. Kommittén gav sitt betänkande 1886, och det utmynnade i en ny förordning om lantmäteriväsendet 1887 och lantmäteriförvaltningen 1916.

Finsk beskrivning

Prinsiippikomitea

Vuonna 1884 perustettu komitea, jonka tehtävänä oli uudistaa maanmittauslainsäädäntö sekä nopeuttaa isonjaon toimittamista.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 307.

Vitikainen, Arvo , Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta (diss.) , A 32 2003 , 56–57.