Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hammar, AnnaSara , Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670-1716 , Lund: Nordic Academic Press 2014 .


A

Sjöofficer med amiralsgrad.